Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

coffeelover
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin

October 15 2017

October 14 2017

9914 98f6 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaskrzacik skrzacik

October 10 2017

coffeelover
6968 1419
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik

September 30 2017

coffeelover
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawramionach wramionach
coffeelover
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
0625 466a
Reposted fromSkydelan Skydelan viaIriss Iriss
coffeelover
1245 ad69
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaskrzacik skrzacik
coffeelover
Reposted frombluuu bluuu viaskrzacik skrzacik

September 27 2017

coffeelover
8118 780a 500
Reposted from0 0 viaIriss Iriss
coffeelover
7562 038a
Reposted fromLimysoul Limysoul viaskrzacik skrzacik
7421 c72f 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaskrzacik skrzacik
8819 9772 500
coffeelover
1567 8e96
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaIriss Iriss
coffeelover
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIriss Iriss
1452 a3cc 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaIriss Iriss

September 25 2017

coffeelover
coffeelover
0044 ade5
Oia, Santorini, Cyclades / Greece
Reposted fromsavatage savatage viabecomingjane becomingjane

September 22 2017

5754 9dfe 500

Esztergom, Hungary (by Balint Erberling)

September 21 2017

8307 aab9

Petting a Little

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl