Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

coffeelover
Uważam, że powinno się w ogóle czytać tylko takie książki, które człowieka gryzą i dźgają. Gdy książka, którą czytamy, nie budzi nas uderzeniem pięści w łeb, to po cóż ją czytamy? Żeby nas uszczęśliwiła? Mój Boże, szczęśliwi bylibyśmy właśnie, w ogóle nie czytając książek, a takie książki, które nas uszczęśliwiają, moglibyśmy od biedy pisać sami. Potrzebujemy jednak książek działających na nas jak bardzo bolesne nieszczęście, jak śmierć kogoś, kto był nam droższy niż my sami, jak gdybyśmy zostali porzuceni głęboko w lesie, z dala od ludzi, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą na zamarznięte morze w naszym wnętrzu.
— Franz Kafka

June 23 2017

coffeelover
2162 bb10 500
Reposted fromNomolestar Nomolestar viaikari ikari
coffeelover
2331 22d9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamodalna modalna
coffeelover
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viairmelin irmelin

June 21 2017

coffeelover
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaIriss Iriss

June 20 2017

coffeelover
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss

June 19 2017

coffeelover
2318 716a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaikaris ikaris
coffeelover
4165 c666
@discombobulated
5122 9c34
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaskrzacik skrzacik

June 18 2017

coffeelover
5855 6ba4 500
coffeelover

June 17 2017

coffeelover
0224 f074 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin
coffeelover
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin

June 16 2017

coffeelover
coffeelover
4431 6261
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskrzacik skrzacik

June 13 2017

coffeelover
4261 6118

June 12 2017

coffeelover
4643 b37e 500

June 09 2017

June 07 2017

coffeelover

June 01 2017

coffeelover
4866 c462 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl