Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

coffeelover
Były przyjaciel brzmi znacznie gorzej niż były chłopak czy była dziewczyna. O partnerach wiadomo, że niekoniecznie muszą zostać na zawsze. Wobec przyjaciół ma się jednak jakieś minimalne oczekiwania, że powinni zostać. Partnerom z reguły przynajmniej na początku nie mówi się o sobie od złej strony, więc ich szybka strata nie boli tak mocno. Przyjaciel z kolei już od początku zna nasze sekrety i słabe strony. Poza tym przyjaciele potrafią ofiarować lekarstwo na złamane serce. Kto ofiaruje lekarstwo, gdy oni odejdą?
— Julia Chudecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaAboutToday AboutToday

January 15 2020

coffeelover

January 06 2020

coffeelover
9812 d5bc 500
Reposted fromfelicka felicka viawramionach wramionach

January 05 2020

coffeelover

January 03 2020

coffeelover

December 30 2019

coffeelover
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viaswiatblondynki swiatblondynki

December 28 2019

coffeelover
coffeelover
Reposted fromshakeme shakeme viabecomingjane becomingjane

December 22 2019

coffeelover
6736 401b 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin

December 11 2019

coffeelover

December 07 2019

coffeelover
3145 fce3 500
Reposted fromministerium ministerium viairmelin irmelin

December 01 2019

coffeelover
7512 7133 500
Reposted fromyikes yikes viairmelin irmelin

November 26 2019

coffeelover
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

November 22 2019

coffeelover
0854 2440 500
Reposted fromprzegrany przegrany viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

November 17 2019

coffeelover

November 12 2019

coffeelover
0044 0359 500
Reposted fromslodziak slodziak viabecomingjane becomingjane
coffeelover
2189 c2bf 500
Reposted fromrisky risky viabecomingjane becomingjane

November 08 2019

coffeelover

October 26 2019

coffeelover
coffeelover
8086 ead4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl